Świadczymy usługi w zakresie prawa:
 • CYWILNEGO
 • ADMINISTRACYJNEGO
 • RODZINNEGO
 • GOSPODARCZEGO
 • KARNEGO
Ciekawostki
 • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Tagi

Strona główna » Tagi

wielkość tekstu: A | A | A

 • Bieg terminów w postępowaniach sądowych i administracyjnych a ... Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 maja 2020 r. rozpoczną swój bieg terminy procesowe, których bieg nie rozpoczął się bądź też został wstrzymany przepisami art. 15zzr ust. 1 oraz art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz ... dodano: 26 maja 2020 czytano: 1478 razy dalej 
 • Wakacje w czasach zarazy – jak odstąpić od umowy o świadczenie ... Obecnie w prawie każdym zakątku świata mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową – pandemia COVID-19 zawładnęła każdą sferą życia, krzyżując wiele planów. Jak jednak możemy się uchronić przed stratami spowodowanymi odwołanymi wyjazdami wakacyjnymi? Co zrobić, jeżeli obawiamy się, że sytuacja nie ulegnie zmianie do planowanego urlopu? Pytania te pozostają ... dodano: 4 maja 2020 czytano: 1392 razy dalej 
 • Odsetki od zadośćuczynienia W wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r., III CSK 60/15, Sąd Najwyższy rozstrzygnął  kwestię czy ustawowe odsetki od przyznanego zadośćuczynienia zasądzone być powinny, zgodnie z żądaniem strony, od daty wniesienia pozwu, czy też, wobec wpływu na wysokość zadośćuczynienia także okoliczności zaistniałych po złożeniu pozwu, mogą być one dopiero przyznane od daty ... dodano: 14 czerwca 2016 czytano: 2837 razy dalej 
 • Życzenia świąteczne Drodzy Klienci, Współpracownicy, Przyjaciele i Goście odwiedzający naszą stronę internetową, Niech nadchodzące dni Świąt Wielkiej Nocy będą dla Państwa czasem szczególnym, wolnym od trosk i spędzonym w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Z wyrazami szacunku, Adwokaci dr Mariusz Fras, Łukasz Kolny, Paweł Szczygieł dodano: 13 maja 2016 czytano: 2856 razy dalej 
 • Upadłość konsumencka – druga szansa? Z dniem 31 grudnia 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Tzw. upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony zostać może jedynie przez samego dłużnika. Ustawodawca w znowelizowanych przepisach opisał ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 3313 razy dalej 
 • Dla kogo zachowek? Swoboda rozrządzania majątkiem przez przyszłego spadkodawcę podlega pewnym ograniczeniom. Jednym z nich jest instytucja zachowku, która chroni interesy majątkowe najbliższych członków rodziny spadkodawcy (małżonka, zstępnych oraz rodziców), przyznając im prawo dochodzenia roszczeń od osób, które zostały do spadku powołane na podstawie testamentu ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 2808 razy dalej 
 • Rośnie liczba osób dochodzących roszczeń za błędy medyczne Lawinowo rośnie liczba spraw wnoszonych do Sądów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne. Jeszcze w roku 2009 wniesionych zostało ponad 600 spraw, podczas gdy już w roku 2014 było ich niemal 1000.  Zauważenia wymaga przy tym, iż rośnie nie tylko liczba wnoszonych spraw, ale też wysokość kwot zasądzanych przez Sądy Cywilne. Warto bowiem zauważyć, iż ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 2324 razy dalej 
 • Za wniosek w przedmiocie zasiedzenia użytkowania wieczystego ... W postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Augustowie w przedmiocie zasiedzenia użytkowania wieczystego nieruchomości, Sąd rozpoznający sprawę wydał postanowienie, na mocy którego dokonał zwrotu wniosku o zasiedzenie udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wraz z własnością wybudowanego na niej budynku. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane z uwagi na ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 2283 razy dalej 
 • Nie musisz już zwlekać z ustanowieniem obrońcy w sprawach o ... Praktyka organów postępowania w sprawach o wykroczenia, oparta na restrykcyjnej interpretacji art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.w.), sprowadzała się dotychczas do odmowy prawa do korzystania z pomocy obrońcy tym osobom, w stosunku do których podejmowane były tzw. czynności wyjaśniające. Wypływające stąd ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 1757 razy dalej 
 • Okres obowiązywania promocji musi być zawsze wskazany przez ... W związku ze zbliżającym się okresem świątecznych zakupów, producenci i sprzedawcy prześcigają się we wprowadzaniu co raz to bardziej atrakcyjnych promocji, które mają zachęcić konsumentów do nabycia ich towarów. Nie powinno jednak umknąć uwadze przedsiębiorców, że spoczywa na nich obowiązek podawania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 1713 razy dalej 
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego w prawie prywatnym międzynarodowym Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 maja 2014 r. Partner zarządzający Kancelarii – Adwokat dr Mariusz Fras uczestniczył w Konferencji pt. „System prawny ubezpieczeń obowiązkowych – Przesłanki i kierunki reform” zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Adwokat dr Mariusz Fras przedstawił w ramach Konferencji referat nt. „Umowa ubezpieczenia ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 1749 razy dalej 
 • Prawo medyczne Indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów pozwala nam na udzielanie pomocy w sporach związanych z szeroko rozumianym pojęciem „szkody medycznej” zarówno przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, jak również w toku negocjacji przedprocesowych. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach: o odszkodowanie i zadośćuczynienie za różnego rodzaju błędy w sztuce lekarskiej ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 3570 razy dalej 
 • Prawo rodzinne Naszym Klientom zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Praktyka Kancelarii w tym obszarze obejmuje sprawy: o rozwód i separacje (jej ustanowienie i zniesienie) z orzeczeniem winy za rozkład pożycia, jak i bez orzekania o winie; o alimenty (ich ustalenie, zmianę oraz ustanie, w tym również o ich egzekucję); związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej (określenie sposobu jej ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 3417 razy dalej 
 • Prawo ubezpieczeń społecznych Podstawowym zadaniem systemu zabezpieczenia społecznego jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji osobistej oraz ochrona obywateli przed niepożądanym następstwami tych zdarzeń losowych, które zmuszają ich do zaprzestania aktywności zawodowej. Warunkiem zapewnienia uprawnionym poczucia bezpieczeństwa socjalnego jest istnienie mechanizmów, które pozwalają na skuteczną weryfikację rozstrzygnięć organów rentowych. ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 3198 razy dalej 
 • Prawo administracyjne Prawo administracyjne stanowi jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, która zarazem w najszerszym stopniu dotyka praw i obowiązków obywateli. Ze szczególnym zaangażowaniem wspieramy naszych Klientów w ochronie i realizacji ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, tak samorządowej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej), jak i rządowej. Zakres świadczonych usług obejmuje nie tylko reprezentowanie Klientów w ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 3184 razy dalej 
 • Prawo karne Działalność Kancelarii koncentruje się na reprezentacji Klientów we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianą problematyką odpowiedzialności karnoprawnej. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, w tym oskarżycielom posiłkowym i prywatnym oraz powodom cywilnym, jak i w podejmowaniu skutecznych działań w charakterze obrońcy oskarżonych na etapie postępowań prokuratorskich, sądowych ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 3430 razy dalej 
 • Prawo gospodarcze i handlowe Bazując na bogatym doświadczeniu nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa handlowego, zarówno w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak również w sprawach jednostkowych. Obsługujemy przedsiębiorców – spółki osobowe, kapitałowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przed wszystkimi sądami, urzędami i instytucjami. Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju umów ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 3208 razy dalej 
 • Prawo cywilne Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych z zakresu prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi oraz sądami polubownymi. Bogate doświadczenie i zindywidualizowane podejście do każdego Klienta pozwala nam na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie: prawa umów, w tym sporządzania umów cywilnoprawnych oraz ich ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 3438 razy dalej 
 • Prawo geologiczne i górnicze Naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Górnego Śląska, rejonu działalności wielu kopalń węgla kamiennego. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko zakładom górniczym, w tym przeciwko największym spółkom prowadzącym na terenie Śląska eksploatację węgla kamiennego, pozwoliło nam na wypracowanie skutecznych sposobów egzekwowania roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wyniku aktywności kopalń. Reprezentujemy ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 3058 razy dalej 
 • Porady online Jak działa usługa prawna online? Dzięki systemowi usługi prawnej online mają Państwo możliwość zadania nam pytania przez internet, bez potrzeby wychodzenia z domu. Możemy również przygotować dla Państwa opinię prawną bądź sporządzić pismo procesowe albo inny podobny dokument prawny.   Aby uzyskać usługę prawną online należy: przesłać do Kancelarii wiadomość e-mail zawierającą pytanie wraz z opisem swojego problemu prawnego na adres: ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 4466 razy dalej 
 • Prawo pracy Nasza Kancelaria świadczy pomoc w dziedzinie prawa, która na co dzień dotyka najszerszego kręgu adresatów – pracodawców oraz pracowników. Oferujemy usługi zarówno w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników, jak i podmiotów indywidualnych – pracowników. Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam spojrzeć na dany problem z punktu widzenia obu stron sporu, co przynosi ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 3604 razy dalej 
 • Referencje dodano: 13 maja 2016 czytano: 4456 razy dalej 
 • Prawo prywatne międzynarodowe Zapewnienie obywatelom Państw Członkowskich Unii Europejskiej swobód przepływu osób, kapitału, towarów i usług doprowadziło do istotnego wzrostu liczby sytuacji życiowych, które wykazują związek z prawem innych państw. W tych warunkach coraz części dochodzi do konfliktu norm wywodzących się z różnych systemów prawnych. Zjawisko współegzystowania różnych porządków prawnych wpływa zarówno na sytuację ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 3116 razy dalej 
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentowania ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i poszkodowanych w postępowaniach likwidacyjnych oraz w sprawach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń w przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, jaki i jego wypłaty w zaniżonej wysokości. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przeciwko ubezpieczycielom zagranicznym. Interdyscyplinarne podejście do problematyki ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 2780 razy dalej 

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna