Świadczymy usługi w zakresie prawa:
  • CYWILNEGO
  • ADMINISTRACYJNEGO
  • RODZINNEGO
  • GOSPODARCZEGO
  • KARNEGO
Ciekawostki
  • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Za wniosek w przedmiocie zasiedzenia użytkowania wieczystego wnioskodawca uiści opłatę w wysokości 40 zł – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 listopada 2014 r. (Sygn. akt: III CZP 86/14)

Strona główna » Aktualności » Za wniosek w przedmiocie zasiedzenia użytkowania wieczystego wnioskodawca uiści opłatę w wysokości 40 zł – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 listopada 2014 r. (Sygn. akt: III CZP 86/14)

wielkość tekstu: A | A | A

W postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Augustowie w przedmiocie zasiedzenia użytkowania wieczystego nieruchomości, Sąd rozpoznający sprawę wydał postanowienie, na mocy którego dokonał zwrotu wniosku o zasiedzenie udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wraz z własnością wybudowanego na niej budynku. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane z uwagi na fakt wadliwie wniesionej przez wnioskodawcę opłaty, a konkretnie wysokości tejże opłaty. Wnioskodawca uiścił bowiem opłatę w wysokości 40 zł, jednakże Sąd Rejonowy w Augustowie wyraził pogląd, że opłata od wniosku o zasiedzenie udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wynosi 2.000,00 zł.

Wnioskodawca nie zgodził się z treścią wyżej opisanego postanowienia Sądu Rejonowego i zaskarżył przedmiotowe postanowienie, podnosząc w uzasadnieniu iż zdaniem wnioskodawcy art. 40 (Opłatę stałą w kwocie 2.000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (na którym to swoje postanowienie oparł Sąd Rejonowy w Augustowie) dotyczy li tylko i wyłącznie zasiedzenia nieruchomości, natomiast opłata od wniosku o zasiedzenie użytkowania wieczystego wynika z treści art. 23 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i wynosi 40 zł. Zażalenie rozpatrywał Sąd Okręgowy w Suwałkach i powziął wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów art. 23 pkt 1 (Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej) i art. 40 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Sąd Okręgowy wskazywał w pytaniu prawnym kierowanym do Sądu Najwyższego, że przedmiotowa kwestia nie została jednoznacznie rozstrzygnięta zarówno w orzecznictwie jak i piśmiennictwie. W konsekwencji sformułował pytanie prawne: Czy wnioskodawca winien uiścić jedną opłatę stałą na podstawie art. 23 lub na podstawie art. 40 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, czy też dwie odrębne opłaty od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia każdego z tych praw (wieczystego użytkowania i własności nieruchomości budynkowej) – a jeśli tak, czy od wniosku o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego pobierana jest opłata w wysokości określonej w art. 40 czy 23 pkt 1 ww. ustawy?

W dniu 26 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w odpowiedzi na wyżej opisane pytanie Sądu Okręgowego w Suwałkach i stwierdził, że w sprawie o zasiedzenie użytkowania wieczystego wraz z posadowionym na nieruchomości budynkiem wnosi się tylko i wyłącznie jedną opłatę stałą. Odnosząc się natomiast do wysokości tejże opłaty, Sąd Najwyższy wskazał, iż wysokość tej opłaty wynosi na podstawie art. 23 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jedynie 40 zł.

czytano: 2283 razy

autor: adwokat-zawiercie.com.pl

data dodania: 2016-05-13 11:52:03

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna