Świadczymy usługi w zakresie prawa:
  • CYWILNEGO
  • ADMINISTRACYJNEGO
  • RODZINNEGO
  • GOSPODARCZEGO
  • KARNEGO
Ciekawostki
  • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Prawo geologiczne i górnicze

Strona główna » Zakres usług » Prawo geologiczne i górnicze

wielkość tekstu: A | A | A

Naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Górnego Śląska, rejonu działalności wielu kopalń węgla kamiennego. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko zakładom górniczym, w tym przeciwko największym spółkom prowadzącym na terenie Śląska eksploatację węgla kamiennego, pozwoliło nam na wypracowanie skutecznych sposobów egzekwowania roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wyniku aktywności kopalń.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o zapłatę odszkodowania, o zobowiązanie zakładu górniczego do wykonania niezbędnych napraw nieruchomości, o wykupienie przez zakład górniczy nieruchomości, o zamianę nieruchomości, o zabezpieczenie budynków przed wpływami pochodzenia górniczego, czy też o wykonanie niezbędnych napraw mających na celu przywrócenie nieruchomości walorów estetycznych i użytkowych sprzed powstania szkody. Naszych Klientów wspieramy ponadto w toku postępowań przedsądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych zmierzających do wykonania wyroku zobowiązującego zakład górniczy do przeprowadzenia niezbędnych napraw w obrębie nieruchomości, w tym rektyfikacji pochylonych budynków mieszkalnych.

Nasze zainteresowanie prawem geologicznym i górniczym nie tylko od strony praktycznej ale i naukowej, pozwala na trafną interpretacje niejasnych dla przeciętnego obywatela uregulowań prawa geologicznego i górniczego oraz pokrewnych aktów prawnych.

Współpraca z rzeczoznawcami i specjalistami z zakresu szkód górniczych umożliwia nam ocenę stanu faktycznego i prawnego danej sprawy jeszcze przed rozpoczęciem sporu sądowego. Dzięki temu nasz zespół proponuje Klientom wyłącznie te rozwiązania, które pozostają celowe i ekonomicznie uzasadnione. Ściśle współpracujemy także z Krajowym Stowarzyszeniem Poszkodowanych Działalnością Geologiczno – Górniczą z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, udzielając bieżącej pomocy członkom Stowarzyszenia oraz czynnie wspierając podejmowane przez nich inicjatywy.

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna