Świadczymy usługi w zakresie prawa:
  • CYWILNEGO
  • ADMINISTRACYJNEGO
  • RODZINNEGO
  • GOSPODARCZEGO
  • KARNEGO
Ciekawostki
  • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Nie musisz już zwlekać z ustanowieniem obrońcy w sprawach o wykroczenia

Strona główna » Aktualności » Nie musisz już zwlekać z ustanowieniem obrońcy w sprawach o wykroczenia

wielkość tekstu: A | A | A

Praktyka organów postępowania w sprawach o wykroczenia, oparta na restrykcyjnej interpretacji art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.w.), sprowadzała się dotychczas do odmowy prawa do korzystania z pomocy obrońcy tym osobom, w stosunku do których podejmowane były tzw. czynności wyjaśniające. Wypływające stąd zagrożenia dla konstytucyjnego prawa do obrony dostrzegł Rzecznik Praw Obywatelskich, kierując do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności wspomnianej wyżej regulacji z ustawą zasadniczą. Przepis art. 4 k.p.w. – wykładany literalnie – przyznawał prawo do korzystania z pomocy obrońcy wyłącznie obwinionym, tj. osobom, przeciwko którym wystąpiono z wnioskiem o ukaranie.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 3 czerwca 2014 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją przywołanego przepisu w zakresie, w jakim pomija on prawo osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, do korzystania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających (Sygn.: K 19/11).

Obecnie nie można zatem odmówić prawa do korzystania z pomocy obrońcy osobie, która nie posiada jeszcze statusu obwinionego, choć istnieje podstawa do skierowania przeciwko niej wniosku o ukaranie. Ma to istotne znaczenie, ponieważ w chwili zaistnienia takiej podstawy podejmowane są czynności, które determinują dalszy przebieg postępowania, a w konsekwencji – także jego rezultat. Stwierdzenie podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie wyznacza zarazem moment, w którym osobie tej zaczynają przysługiwać specyficzne uprawnienia procesowe, w tym prawo do odmowy złożenia wyjaśnień czy do składania wniosków dowodowych (art. 54 § 6 k.p.w.). Brak możliwości korzystania z pomocy obrońcy mógłby w takiej sytuacji pociągać za sobą naruszenie prawa do obrony. Należy zatem z aprobatą odnieść się do rozstrzygnięcia Trybunału, u podstaw którego legło słuszne przekonanie, że pomoc obrońcy może okazać się nieodzowna nawet we wczesnych stadiach postępowania.

czytano: 1757 razy

autor: adwokat-zawiercie.com.pl

data dodania: 2016-05-13 11:52:44

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna