Świadczymy usługi w zakresie prawa:
 • CYWILNEGO
 • ADMINISTRACYJNEGO
 • RODZINNEGO
 • GOSPODARCZEGO
 • KARNEGO
Ciekawostki
 • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Prawo prywatne międzynarodowe

Strona główna » Zakres usług » Prawo prywatne międzynarodowe

wielkość tekstu: A | A | A

Zapewnienie obywatelom Państw Członkowskich Unii Europejskiej swobód przepływu osób, kapitału, towarów i usług doprowadziło do istotnego wzrostu liczby sytuacji życiowych, które wykazują związek z prawem innych państw. W tych warunkach coraz części dochodzi do konfliktu norm wywodzących się z różnych systemów prawnych.

Zjawisko współegzystowania różnych porządków prawnych wpływa zarówno na sytuację przedsiębiorców podejmujących inicjatywy gospodarcze poza granicami kraju, jak również osób fizycznych pozostających w stosunkach osobistych lub majątkowych z obywatelami państw obcych. Dostrzegając potrzebę zapewnienia naszym Klientom profesjonalnej pomocy prawnej na tym obszarze, oferujemy usługi w zakresie:

 • opracowywania i opiniowania umów zawieranych z podmiotami z siedzibą zagranicą lub w których świadczenie realizowane jest poza granicami kraju;
 • spraw spadkowych, związanych ze śmiercią cudzoziemców lub obywateli polskich przebywających poza granicami kraju, jak również w przypadkach, gdy poza granicami kraju znajdują się składniki majątku spadkowego;
 • spraw małżeńskich, w tym w szczególności postępowań rozwodowych i separacyjnych oraz spraw o podział majątku;
 • spraw z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, w tym szczególności dochodzenia roszczeń alimentacyjnych;
 • dochodzenia odszkodowań w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce poza granicami kraju, w tym w szczególności wypadków w trakcie podróży zagranicznej i wypadków komunikacyjnych.

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna