Świadczymy usługi w zakresie prawa:
  • CYWILNEGO
  • ADMINISTRACYJNEGO
  • RODZINNEGO
  • GOSPODARCZEGO
  • KARNEGO
Ciekawostki
  • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Prawo cywilne

Strona główna » Zakres usług » Prawo cywilne

wielkość tekstu: A | A | A

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych z zakresu prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi oraz sądami polubownymi.

Bogate doświadczenie i zindywidualizowane podejście do każdego Klienta pozwala nam na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie:

  • prawa umów, w tym sporządzania umów cywilnoprawnych oraz ich opiniowania, prowadzenia spraw związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, w tym dochodzenia na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zapłatę kar umownych,
  • prawa zobowiązań pozaumownych, w tym dochodzenia na drodze sądowej odszkodowań i zadośćuczynień za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
  • prawa rzeczowego, w tym reprezentowania Klientów w sprawach o ochronę prawa własności, posiadania, wydanie rzeczy, naruszenie posiadania oraz o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności i ustanowienie służebności,
  • prawa spadkowego, w tym reprezentowania Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia oraz w postępowaniach związanych z działem spadku.

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna