Świadczymy usługi w zakresie prawa:
  • CYWILNEGO
  • ADMINISTRACYJNEGO
  • RODZINNEGO
  • GOSPODARCZEGO
  • KARNEGO
Ciekawostki
  • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Bieg terminów w postępowaniach sądowych i administracyjnych a epidemia SARS-CoV-2

Strona główna » Aktualności » Bieg terminów w postępowaniach sądowych i administracyjnych a epidemia SARS-CoV-2

wielkość tekstu: A | A | A

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 maja 2020 r. rozpoczną swój bieg terminy procesowe, których bieg nie rozpoczął się bądź też został wstrzymany przepisami art. 15zzr ust. 1 oraz art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm., znanej jako „tarcza antykryzysowa”).

W dniu 15 maja 2020 r. została ogłoszona tzw. „Tarcza 3.0”, czyli ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 875). Ustawodawca w art. 68  tej ustawy postanowił, że terminy, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu na podstawie „tarczy antykryzysowej” – odpowiednio- rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie „Tarczy 3.0”. Ustawa, na mocy której przywrócono bieg terminów procesowych weszła w życie 16 maja 2020 r., co oznacza, że jej skutki z omawianym zakresie nastąpią z dniem 24 maja 2020 r..

Z uwagi na nieprecyzyjne sformułowanie, którym posłużył się ustawodawca, ustalenie dnia, z którym wiązać można skutek w postaci przywrócenia biegu terminów – jest zagadnieniem kontrowersyjnym. Wyrażane są bowiem również stanowiska, iż dniem takim jest 23 albo też 25 maja 2020 r.

Podkreślić jednak trzeba, że zgodnie z ujęciem przyjętym przez ustawodawcę rozpoczęcie lub dalszy bieg mają nastąpić po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tak więc wykładnia literalna przepisu prowadzi do wniosku, że będzie to miało miejsce dopiero z końcem dnia 23 maja 2020 r.

Pogląd, iż bieg terminu nie może się rozpocząć w dniu 24 maja 2020 r., ponieważ jest to niedziela (dzień ustawowo wolny od pracy) – pozostaje niezasadny. Wprawdzie w poszczególnych procedurach ostatni dzień terminu nie może przypadać na sobotę ani też niedzielę, jednak regulacje te dotyczą końcowego biegu terminu, nie zaś jego rozpoczęcia lub dalszego biegu.

Reasumując – jeżeli termin w myśl „tarczy antykryzysowej” nie rozpoczął swojego biegu, to skutek taki nastąpi z dniem 24 maja 2020 r. Jeżeli natomiast rozpoczął już swój bieg przed 20 marca 2020 r., ale został zawieszony, to od dnia 24 maja 2020 r. będzie kontynuowany. W tym wypadku należy więc mieć na uwadze, że jest to kontynuacja terminu, a nie jego ponowne rozpoczęcie (nie biegnie on od nowa).

czytano: 1478 razy

autor: adwokat-zawiercie.com.pl

data dodania: 2020-05-26 14:50:54

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna