Świadczymy usługi w zakresie prawa:
 • CYWILNEGO
 • ADMINISTRACYJNEGO
 • RODZINNEGO
 • GOSPODARCZEGO
 • KARNEGO
Ciekawostki
 • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Prawo karne

Strona główna » Zakres usług » Prawo karne

wielkość tekstu: A | A | A

Działalność Kancelarii koncentruje się na reprezentacji Klientów we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianą problematyką odpowiedzialności karnoprawnej.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, w tym oskarżycielom posiłkowym i prywatnym oraz powodom cywilnym, jak i w podejmowaniu skutecznych działań w charakterze obrońcy oskarżonych na etapie postępowań prokuratorskich, sądowych oraz w postępowaniach wykonawczych. Oferujemy pomoc prawną przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu.

Znajomość prawa cywilnego, handlowego i podatkowego pozwala nam na skuteczną reprezentację Klientów w postępowaniach związanych z przestępstwami gospodarczymi, jak i karnoskarbowymi, toczącymi się przed Urzędami Skarbowymi jako organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w tych postępowaniach prowadzonych już na etapie sądowym.

Dążąc do zapewnienia Państwu kompleksowej obsługi prawnej, nasz zespół współpracuje z wyspecjalizowanymi biurami detektywistycznymi, rzeczoznawcami i biegłymi.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu udzielamy pomocy osobom ubiegającym się o:

 • wydanie wyroku łącznego;
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • przerwę w odbywaniu kary,
 • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty grzywny,
 • zamianę orzeczonej kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych,
 • zatarcie skazania.

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna