Świadczymy usługi w zakresie prawa:
 • CYWILNEGO
 • ADMINISTRACYJNEGO
 • RODZINNEGO
 • GOSPODARCZEGO
 • KARNEGO
Ciekawostki
 • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Prawo administracyjne

Strona główna » Zakres usług » Prawo administracyjne

wielkość tekstu: A | A | A

Prawo administracyjne stanowi jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, która zarazem w najszerszym stopniu dotyka praw i obowiązków obywateli. Ze szczególnym zaangażowaniem wspieramy naszych Klientów w ochronie i realizacji ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, tak samorządowej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej), jak i rządowej. Zakres świadczonych usług obejmuje nie tylko reprezentowanie Klientów w postępowaniu administracyjnym, ale również w postępowaniach szczególnych, z uwzględnieniem postępowań podatkowych oraz antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Posiadamy również bogate doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klientów na etapie postępowań sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Praktyka Kancelarii obejmuje między innymi następuje działy szeroko rozumianego prawa administracyjnego:

 • prawo drogowe i transportowe (wydawanie oraz zwrot prawa jazdy, rejestracja pojazdów, usuwanie i parkowanie pojazdów, zezwolenia i licencje na wykonywanie transportu drogowego, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego),
 • publiczne prawo konkurencji (praktyki ograniczające konkurencje, problematyka kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów),
 • dostęp do informacji publicznej (wnioski o udostępnienie informacji publicznej, odwołania od decyzji o odmowie jej udzielenia),
 • prawo samorządowe (wnioski do organów administracji samorządowej, odwołania od wydanych decyzji, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych),
 • prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego (pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, decyzje o warunkach zabudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku).

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Paderewskiego 26, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna